We Resurface in situ

**  Roll top Bath

** Coloured Baths & Colour Match

**  Cast Iron Baths

**  Steel Baths
**  Acrylic Baths

**  Roll top Baths

**  Shower Tray Resurface

**  Basin and Pedestals

**  Chip Repair

   

** ALL BATH RESURFACING FULLY GUARANTEED **

 

 

BATH RESURFACING.jpg
20190704_143444.jpg
20190704_143432.jpg
20190704_143436.jpg
20190704_143441.jpg
STRIPPING ROLL TOP BATH.jpg